Informace pro rodiny a přátele klientů našeho domova

Situace v Domově Pramen v souvislosti s onemocněním COVID-19 se již zlepšila - protože se však nacházíme v aktuálně uzavřeném okrese Cheb, platí u nás nadále zákaz návštěv. Věříme, že opatření již neboudou trvat příliš dlouho a budeme vám moci návštěvy u nás opět umožnit. O změnách vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení a těšíme se na brzká setkání.

Poskytované služby:

  • Domov Pramen poskytuje celoroční pobytovou 24 hodinovou sociální službu dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením.
  • Zajišťujeme také přechodné pobyty po dobu maximálně 3 měsíců.
  • Principem služby je poskytovat kvalitní péči, která respektuje důstojnost a jedinečnost každého člověka.
  • Odborná zdravotní služba je poskytována od 7 do 19 hodin.
Služba není určena:
  • osobám trpícím psychotickým onemocněním nebo jiným psychiatrickým onemocněním, které závažným způsobem narušuje kolektivní soužití.
  • osobám s poruchou autistického spektra.
  • lidem s potřebou stálé lékařské péče.

Obec Mnichov najdete na silniční trase spojující Karlovy Vary a Mariánské Lázně (viz mapa).

     

Naše sociální služba je realizována
díky využití příspěvku z dotace od zřizovatele - Karlovarského kraje
 
  Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem