Domov Pramen v Mnichově poskytuje ubytování, stravování a další pomoc lidem se zdravotním postižením, kteří nemají možnost bydlet v přirozeném domácím prostředí. Pracovníci poskytují klientům podporu při zvládání péče o vlastní osobu, při nácviku a upevňování jejich dovedností. Zařízení nabízí klientům možnost jezdit do bazénu, na spinning, na kuželky, do knihovny, solné jeskyně, psího útulku nebo sociálně terapeutických dílen. V domově se mohou klienti podílet na výrobě svíček, šperků, košíků a dalších výrobků. Služba klade důraz na začleňování klientů do společnosti, podporuje je ve vztazích s rodinnými příslušníky a přáteli a při využívání běžných služeb. Poskytuje jim doprovod na nákupy, do divadla nebo restaurace. Do domova docházejí dobrovolníci, kteří se klientům individuálně věnují. Důležitým principem služby je respektování důstojnosti a jedinečnosti každého člověka a individuální přístup při plánování služby, vycházející z  konkrétních možností, představ a plánů klienta.

Obec Mnichov najdete na silniční trase spojující Karlovy Vary a Mariánské Lázně (viz mapa). Areál Domova Pramen stojí v těsné blízkosti kostela sv. Petra a Pavla, který je zároveň dominantou nejbližšího okolí (jeho zajímavostí je krypta s mumifikovanými těly místních občanů a francouzských vojáků z 18. století).

 Cestu k nám Vám usnadní mapa:

     

Naše sociální služba je realizována
díky využití příspěvku z dotace od zřizovatele - Karlovarského kraje
  Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem