Aktivity dobrovolníků

Co může dobrovolník dělat (nebo co můžete jako dobrovolník dělat)?
Pravidelně navštěvovat konkrétního klienta nebo skupinku klientů Domova Pramen v rozsahu min. 3 hodiny za měsíc (dobrovolník přináší do zařízení „běžný vztah“, přátelství a sounáležitost, nevykonává práce personálu) 
Pomáhat klientům při naplňování volného času – povídání si, hraní společenských her, výtvarná, hudební tvorba, vycházky do okolí, sportovní činnosti a společenské akce
Účastnit se společných výletů a akcí (výlet do ZOO, na zámek, na bowling, diskotéka..)
Jednorázově pomáhat s organizačním zajištěním akcí (Festival Porozumění, Vánoční zastavení, workshopy, diskotéky)
Dobrovolníci mohou chodit i ve dvojici či trojici a věnovat se většímu počtu klientů
Mohou vést tematicky zaměřené činnosti – výtvarný, taneční nebo jiný kroužek dle zájmu
Po dobu kontaktu s klientem přebírá plnoletý dobrovolník plnou zodpovědnost za klienta, neplnoletí realizují dobrovolnickou činnost za dohledu plnoleté osoby (se souhlasem rodičů) – pracovníků Domova Pramen nebo koordinátorky dobrovolníků.
 
Jak a kde probíhá dobrovolnická služba v Domově Pramen
Při prvních návštěvách (i kdykoliv v průběhu vaší služby) Vám bude k dispozici koordinátorka dobrovolníků – seznámí Vás s klientem, představí vás pracovníkům a pomůže vám s navázáním vztahu. 
Plánovanou návštěvu je potřeba ohlásit předem koordinátorce dobrovolníků (J. Dvořáková, tel.: 733 697 426). Vaše kamarádka nebo kamarád by mohli být právě mimo domov. 
Pokud budete chtít vzít klienta na celodenní výlet mimo zařízení, je potřeba domluvit se dva dny předem (kvůli odhlášení stravy).
Při příchodu do zařízení vyhledejte zaměstnance, který má klienta na starost, a domluvte se s ním, kde budete trávit čas a kdy se přibližně vrátíte. Tomuto zaměstnanci pak oznamte i svůj odchod. Neostýchejte se pracovníků na cokoliv zeptat. Vědí o Vás a rádi se Vám budou věnovat.
Společný čas s klientem můžete trávit u něj v pokoji, ve společném obývacím pokoji nebo v místnosti školy, kde jsou pro vás připraveny výtvarné potřeby, hudební nástroje a společenské hry. Můžete si zde uvařit kávu nebo čaj. K dispozici Vám je i tělocvična s kuželkami, míči, minigolfem a karimatkami.
Při pěkném počasí můžete jít s klientem na procházku do blízkého okolí nebo na zahradu domova. 
Klíče od školy, tělocvičny a WC Vám zapůjčí sloužící pracovník 
Při odchodu zapište svou návštěvu do ,,knihy dobrovolníků“
Jako dobrovolník můžete...
 • pravidelně navštěvovat konkrétního klienta nebo skupinku klientů Domova Pramen v rozsahu min. 3 hodiny za měsíc (dobrovolník přináší do zařízení „běžný vztah“, přátelství a sounáležitost, nevykonává práce personálu) 
 • pomáhat klientům při naplňování jejich volného času – společně si povídat, hrát společenské hry, věnovat se výtvarným, hudebním nebo i sportovním aktivitám, chodit na vycházky do okolí nebo na společenské akce
 • účastnit se společných výletů a akcí (např. výletu do ZOO, na zámek, výjezdu na bowling, diskotéky...)
 • jednorázově pomáhat s organizačním zajištěním akcí (Festival porozumění, Vánoční zastavení, workshopy, diskotéky)
 • vést tematicky zaměřené činnosti (výtvarný, taneční nebo jiný kroužek dle zájmu)
 • navštěvovat klienty i jako dvojice nebo trojice dobrovolníků a věnovat se i většímu počtu klientů

Po dobu kontaktu s klientem přebírá plnoletý dobrovolník plnou zodpovědnost za klienta, neplnoletí realizují dobrovolnickou činnost se souhlasem rodičů a za dohledu plnoleté osoby (pracovníků Domova Pramen nebo koordinátorky dobrovolníků).

Jak probíhá dobrovolnická služba v Domově Pramen
 • Při prvních návštěvách (i kdykoliv v průběhu vaší dobrovolnické služby) vám bude k dispozici koordinátorka dobrovolníků – seznámí vás s klientem, představí vás pracovníkům Domova a pomůže vám s navázáním vztahu kontaktu
 • Plánovanou návštěvu je vždy potřeba ohlásit předem koordinátorce dobrovolníků (J. Dvořáková, tel.: 733 697 426); vaše kamarádka nebo kamarád by totiž jinak mohli být právě mimo Domov
 • Pokud budete chtít vzít klienta na celodenní výlet mimo zařízení, je potřeba domluvit se alespoň dva dny předem (kvůli odhlášení stravy)
 • Při příchodu do zařízení vyhledáte zaměstnance, který má za klienta zodpovědnost, a domluvíte s ním, kde budete s klientem trávit čas a kdy se přibližně vrátíte; tomuto zaměstnanci pak oznamíte i svůj odchod; neostýchejte se pracovníků na cokoliv zeptat – vědí o vás a rádi se vám budou věnovat
 • Společný čas s klientem můžete trávit v jeho v pokoji, ve společném obývacím pokoji nebo v místnosti školy, kde jsou pro vás připraveny výtvarné potřeby, hudební nástroje a společenské hry; můžete si zde také uvařit kávu nebo čaj; k dispozici je vám i tělocvična s kuželkami, míči, minigolfem a karimatkami
 • Při pěkném počasí můžete jít s klientem na procházku do blízkého okolí nebo na zahradu Domova. 
 • Klíče od školy, tělocvičny a WC Vám zapůjčí sloužící pracovník
 • Při odchodu zapíšte svou návštěvu do Knihy dobrovolníků

"Život není jen ve znamení velkých obětí a povinností, ale také malých věcí, jako jsou spontánně rozdávané úsměvy a laskavost, které potěší a povzbudí srdce." (Humpry Davy)