Jak se stát klientem

Co udělat, máte-li zájem stát se klientem Domova Pramen?

 • Kontaktujte sociální pracovnici nebo ředitelku Domova Pramen – osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně na níže uvedené adrese.
 • Již při tomto prvním kontaktu nám sdělíte některé základní informace: Vaše jméno, bydliště, věk, kontakt, míru podpory a důvody pro poskytování sociální služby.
 • Zodpovíme Vaše dotazy o sociální službě v Domově Pramen a zároveň Vám nabídneme informace o poskytovaných terénních a ambulantních službách v místě Vašeho bydliště.
 • Domluvíme se na termínu, kdy byste nás mohl(a) navštívit v zařízení.
 • Můžeme se dohodnout na předání formuláře Žádost o poskytování sociální služby, jehož součástí je Posudek lékaře o Vašem zdravotním stavu, nebo si oba uvedené formuláře můžete stáhnout z těchto webových stránek.
 • Při návštěvě si zařízení prohlédnete, získáte podrobnější informace o službě a my se dozvíme více o Vašich potřebách.
 • V případě, že zájem o službu z Vaší strany trvá a spadáte do cílové skupiny Domova Pramen, domluvíme se na návštěvě ve Vašem bydlišti, kde provedeme sociální šetření.
 • Dle domluvy můžeme nejprve přijet na sociální šetření a poté nás teprve navštívíte vy. Cílem šetření je posoudit v přirozeném prostředí Vaši míru závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, seznámit se s Vaším domácím prostředím, Vašimi potřebami a zvyklostmi, lépe poznat život, který jste doposud vedl(a). Snáze pak můžeme porozumět Vašim představám, potřebám a očekáváním.
 • Dle získaných informací následně posoudíme v týmu vedení, zda je poskytovaná služba pro Vás vhodná. Poté budete obratem sociální pracovnicí nebo ředitelkou Domova Pramen písemně informován/a, zda jste do zařízení přijat(a).
 • V případě naplněné kapacity zařízení Vám nabídneme možnost zařazení Vaší žádosti do Pořadníku zájemců.
 • Odmítnutí žadatele o službu je řešeno vnitřním předpisem Pravidla pro odmítnutí zájemce o službu.
 • Můžete si stáhnout Seznam věcí klienta – orientační seznam osobního vybavení a drobných předmětů osobní potřeby, které by si klient měl přinést s sebou při nástupu do Domova Pramen.

Chcete-li si přečíst nebo stáhnout všechny důležité informace v přehledné a jednoduché podobě, nabízíme Vám Informační leták pro snadné čtení (ke stažení v pdf).


Kontakt na sociální pracovnici Domova Pramen

Miroslava Bartáková, DiS.
tel.: 354 692 134, 733 697 422
e-mail: miroslava.bartakova@domovpramen.cz


Kontakt na ředitelku Domova Pramen

Ing. Monika Šumová
tel.: 354 692 134, 602 476 759
e-mail: monika.sumova@domovpramen.cz