Dokumentace

Legislativa

  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

  • Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů


Registrace


Organizační řád

Etický kodex


Standardy kvality


Plán rozvoje sociálních služeb

  • Dokument je k dispozici v tištěné formě přímo v zařízení.

Rozpočet

Střednědobý výhled rozpočtu


Poskytování informací