Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. (SPMP ČR) je dobrovolnou nezávislou organizací, jejímž cílem je pomáhat lidem s mentálním postižením, včetně postižených s kombinovanými vadami a jejich rodinám. V Mnichově u Mariánských Lázní má sídlo pobočný spolek této organizace, mezi jehož členy patří jak některé klientky Domova Pramen v Mnichově, tak lidé z řad zaměstnanců, přátel i rodičů mentálně handicapovaných lidí, kteří žijí v blízkém okolí.