Jak se stát dobrovolníkem

Kdo se může stát dobrovolníkem 
Dobrovolníkem může být každý, kdo chce ze své dobré vůle, ve volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonávat činnost ve prospěch druhých lidí, v našem případě lidí s mentálním a kombinovaným postižením
Dobrovolník musí být starší 15 let a mít čistý rejstřík trestů
dobrovolník nemůže být k přijímající organizaci v pracovněprávním vztahu a členském nebo služebním poměru
Kdo se může stát dobrovolníkem 
  • Dobrovolníkem může být každý, kdo chce ze své dobré vůle, ve volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonávat činnost ve prospěch druhých lidí, v našem případě lidí s mentálním a kombinovaným postižením
  • Dobrovolník musí být starší 15 let a mít čistý rejstřík trestů
  • Dobrovolník nemůže být k přijímající organizaci v pracovněprávním vztahu a členském nebo služebním poměru
Jak se stát dobrovolníkem
  • Kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Jitku Dvořákovou na tel.: 733 697 426 (koordinátorka vám vysvětlí vše, co vás zajímá o dobrovolnictví a zodpoví vaše dotazy)
  • Přijeďte se nezávazně podívat do Domova Pramen a koordinátorka vás seznámí s prostředím a klienty Domova
  • Pokud se rozhodnete pro dobrovolnickou práci, domluvíme formu, jakou bude vaše dobrovolnictví probíhat (pravidelné návštěvy nebo jednorázové akce, individuální práce s jedním klientem nebo práce se skupinkou klientů, tematicky zaměřené činnosti – např. vedení výtvarného, tanečního nebo jiného kroužku dle vašeho zájmu apod.)
  • Sepíšeme smlouvu o dobrovolnické službě
  • Zaškolíme vás

"Přátelství znásobuje štěstí a zeslabuje bolest, když se rozdělíme o jedno i druhé." (Joseph Addison)