Cíle služby

Obecné cíle

1. Poskytovat kvalitní a bezpečnou sociální službu klientům Domova Pramen.

2. Umožnit v co nejvyšší míře osobnostní rozvoj klientů. Zajistit možnost získávání znalostí a dovedností (v souladu s přáním klienta), které snižují jejich závislost na službě a v některých případech mohou vést též k využití jiných než pobytových služeb.

3. Podporovat klienty při využívání běžných služeb v místním prostředí.

4. Podporovat klienty při zachování a vytváření přirozených mezilidských vztahů.

Roční plán