Ochrana oznamovatelů

Domov Pramen je povinným subjektem, který musí zajistiti v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) ochranu fyzických osob, které oznámení učinily.

 
Kontaktní osoba:
Mgr. Bc. Lenka Valová
tel. +420 354 222 176
mob. +420 601 214 197