Více o dobrovolnictví

Co vám dobrovolnictví přinese
Prostor pro seberealizaci, rozvíjení empatie a komunikační schopnosti
Rozšíření obzorů a životních postojů
Využití volného času smysluplnou službou těm, kteří ji potřebují
Získání zkušeností s cílovou skupinou, nové dovednosti
Radost, naplnění a pocit užitečnosti
Dobrovolnictví vám přinese...
  • prostor pro seberealizaci, rozvíjení empatie a komunikačních schopností
  • rozšíření obzorů a životních postojů
  • možnosti využití volného času smysluplnou službou těm, kteří ji potřebují
  • získání zkušeností s cílovou skupinou, nové dovednosti
  • radost, naplnění a pocit užitečnosti
Další výhody vyplývající z akreditace dobrovolnického projektu „Otevřené dveře“ u MV ČR
  • Na požádání můžete získat osvědčení potvrzující vaši dobrovolnickou činnost a její hodnocení (lze využít např. při přiímacím řízení na vysokou školu nebo při výběrových řízeních do nového zaměstnání...)
  • Máte možnost konzultovat svou dobrovolnickou činnost s koordinátorem projektu dle vlastní potřeby, případně máte možnost individuální i skupinové supervize
  • Máte smluvně vymezené postavení dobrovolníka
  • Při vykonávání dobrovolnické činnosti jste pojištěni proti škodám na zdraví a na majetku, které vzniknou vám osobně nebo které byste mohli vy sami neúmyslně způsobit dalším osobám
  • Budete proškoleni odborníky v oblastech života lidí s mentálním postižením a pro výkon praktické dobrovolnické činnosti v Domově Pramen
Zajímavé odkazy 

"Každý z nás jsme anděl s jedním křídlem. Abychom mohli létat, musíme se obejmout." (Luciano De Crescendo)