Dobrovolnictví

O dobrovolnictví v Domově Pramen - projekt Otevřené dveře
Domov Pramen spolupracuje v oblasti dobrovolnictví se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, pobočným spolkem Mnichov (SPMP). 
SPMP zahájila v roce 2004 projekt „Otevřené dveře“, který je zaměřen na zprostředkování dobrovolnické pomoci dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří využívají služeb Domova Pramen v Mnichově u Mariánských Lázní.
Smysl projektu spočívá ve snaze nalézt v běžné společnosti lidi ochotné nabídnout své přátelství a navázat s klienty domova vztah na takové úrovni, aby to mělo pozitivní přínos jak pro klienty, tak pro tyto přátele.
  • Domov Pramen spolupracuje v oblasti dobrovolnictví se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, pobočným spolkem Mnichov (SPMP). 
  • SPMP zahájila v roce 2004 projekt „Otevřené dveře“, který je zaměřen na zprostředkování dobrovolnické pomoci dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří využívají služeb Domova Pramen v Mnichově u Mariánských Lázní.
  • Smysl projektu spočívá ve snaze nalézt v běžné společnosti lidi ochotné nabídnout své přátelství a navázat s klienty domova vztah na takové úrovni, aby to mělo pozitivní přínos jak pro klienty, tak pro tyto přátele.

"Pokud bychom rádi udělali něco významného, nesmíme přehlížet drobné všední skutky, které jsme udělali a které sečtené za delší dobu znamenají opravdu velký přínos, jaký jsme ani nemohli předvídat." (Albert Einstein)