Děkujeme za podporu v náročné době

Děkujeme všem našim kamarádům a přátelům, kteří pro nás šijí roušky, myslí na nás a pomáhají nám. Díky Libuši Adamové, Jitce Dvořákové, Jarce Grófové, Ivě Hlaváčové, Jaromíře Janošťákové, Veronice Kubů, Jitce Kulhavé, Petře Nemravové z Louňovic, Lence Sedláčkové, Evě Tymlové - a za finanční podporu LIONS CLUBU Mariánské Lázně. Je to pro nás všechny velká podpora!