Den Českomongolského přátelství

V sobotu 8. 7. 2023 jsme byli pozváni na Farmu Měchov, kde se konal Den Českomongolského přátelství. Měli jsme tu čest v rámci stánkového prodeje, podělit se o předměty, které jsou vyráběny klienty Domova Pramen. Po celý den panovala úžasná atmosféra, kterou jsme si naplno užili.