Díky zákazníkům Tesca budeme mít snoezelen!

V průběhu léta jsme se zúčastnili soutěže „Pomáháme s vámi“ o 50 000,- Kč, kterou pravidelně vypisuje společnost Tesco (více informací na https://pomahame.itesco.cz). Do tohoto programu jsme vstoupili s projektem na vytvoření snoezelenové místnosti v našem Domově. Jedná se o speciální multismyslový relaxační prostor, kde mohou lidé s těžkým tělesným, smyslovým a mentálním postižením zakoušet řadu zajímavých prožitků. Pomocí různých pomůcek je jim zde umožněno objevovat a rozvíjet vlastní smysly prostřednictvím projekce obrazů a fotografií, reprodukce přírodních zvuků a vůní – mohou tak virtuálně navštívit i místa pro ně jinak nedosažitelná, vnímat krásu okolního světa a relaxovat. Díky podpoře zákazníků Tesca jsme se stali vítězi programu v našem regionu a budování snoezelenu může brzy začít.