EUROINSTITUT – vzděláváním proti handicapu

Od září 2016 začalo 9 klientek Domova Pramen navštěvovat Střední školu Euroinstitut v Karlovarském kraji, obor dvouletá škola praktická. Škola se zaměřuje na vzdělávání žáků se speciálními potřebami a obsah učiva je přizpůsoben dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Vyučování i odborný výcvik probíhají přímo v budově Domova, třídní učitelkou je Bc. Jitka Dvořáková. Výuka je zaměřena na získávání praktických dovedností v oborech zahradnictví, základy ICT, výchova ke zdraví, výživa a příprava pokrmů a výtvarná výchova.