Nabídka výrobků z našich dílen

Výrobky z dílen SPMP z Domova Pramen lze zakoupit při rozsvěcení Vánočního stromu v obci Mnichov dne 29.11.2015, dále na Vánočních trzích v Mar. Lázních dne 3.12.2015 a také kdykoliv při návštěvě Studia Harmonie paní Evy Kohoutové (Hlavní třída 706/36C, Mariánské Lázně).