PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM POMÁHAJÍCÍM V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

„Víte, kdo je přítel? Přítel je ten, kdo mne přijme takového, jaký jsem, a nesoudí mě, když vidí mé hranice, mou zranitelnost, mou křehkost, mé postižení. Přátelství je velice jednoduchá záležitost: milovat druhého takového, jaký je, se vším, co je v něm ošklivé i krásné. Přátelství rovněž znamená vidět v druhém jeho potenciál. Vidět jeho dary, jeho možnosti růstu, pomoci druhému rozkvést…“. (Jean Vanier)

Rádi bychom poděkovali studentům z Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně a z Hotelové školy v Mariánských Lázních, kteří se v uplynulém školním roce zapojili do dobrovolnického projektu „Otevřené dveře“. Tento projekt, realizovaný Společností pro podporu lidí s mentálním postižením a Domovem Pramen v Mnichově, má za cíl zprostředkovat klientům Domova Pramen více kontaktů s jejich okolním světem.

V letošním školním roce se ke stávajícím dobrovolníkům připojilo dalších 8 studentů z gymnázia a obchodní akademie a 2 studenti z hotelové školy. Hlavní náplní jejich dobrovolnické práce je individuálně navštěvovat klientky v domově, navázat s nimi přátelský vztah a pomáhat jim aktivně trávit volný čas. Někdo si přijede popovídat, zahrát pexeso, vzít klientku na procházku, další s nimi hrají hry, karty, společně zpívají nebo jim hrají na klavír. Dobrovolníci se také účastní společných akcí zaměřených na integraci lidí s postižením do běžné společnosti. Bez jejich pomoci bychom si už vícedenní akce, jako je Vánoční zastavení nebo Festival Porozumění, neuměli představit. Pomáhali s občerstvením, a hlavně s tancem a dobrou náladou na diskotékách v Dyleni nebo grilovačkách v Mnichově. Dvě dobrovolnice se s klienty zúčastnily i výletu vlakem do ZOO v Plzni.

V letošním školním roce věnovali dobrovolníci klientům Domova Pramen v Mnichově dohromady více než 250 hodin svého volného času. Děkujeme rovněž ředitelům a učitelům škol za podporu studentů v dobrovolnické činnosti. Náš velký dík patří Áje Pěnkavové, Davidovi Fialovi, Týně Zítkové, Pavlínce Rybové, Simče Bláhové, Klárce Plaché, Danovi Dvořákovi, Lucii Karolikové, Simče Kandráčové a Báře Kačírkové. Děkujeme také všem dobrovolníkům z let minulých, kteří občas stále ještě jezdí za klienty na návštěvy nebo jim pošlou dopis. Děkujeme, že jsme vás mohli poznat, máme vás rádi a těšíme se na vás.

Za klienty i pracovníky Domova Pramen v Mnichově a za SPMP v ČR, pob. spol. Mnichov
Bc. Jitka Dvořáková, DiS (koordinátorka dobrovolníků)