Poděkování za dar a přízeň

Děkujeme přátelům pana Jirky za přízeň a energii, kterou  nám věnují. V roce 2020 pro nás přichystali překvapení v podobě finančního daru 64 278,-Kč. Máme velikou radost, protože díky této pomoci budeme moci opět o trochu zlepšit kvalitu života našich klientů. Věříme, že už brzy k tomu nastane také příznivější doba...