Poděkování za diskotéku

Děkujeme mnohokráte  panu Ludvíkovi Zádranskému a D-club Dyleň za skvěle připravenou tradiční diskotéku. Pokaždé se těšíme na tanec, dobroty a milé přijetí... Moc děkujeme také dobrovolnicím Simče, Klárce, Týně a Áje!