Podpora z Česko-německého fondu budoucnosti

V rámci Programu na zmírnění sociálních a zdravotních důsledků pandemie v pohraničí jsme získali podporu pro náš projekt „Možnosti komunikace klientů Domova PRAMEN s okolím, s přáteli a s rodiči po internetu.“ Příspěvek od Česko-německého fondu budoucnosti ve výši 96 933,-Kč jsme obdrželi na realizaci rozšíření WiFi sítě a vybavení ICT. Díky této pomoci mohou naši klienti nejen v době izolace, ale samozřejmě i poté komunikovat se svými blízkými, zejména s rodiči a přáteli. Je to veliká pomoc a máme radost, že se nám daří i v současné nesnadné situaci nacházet cesty k překonávání bariér pro naše klinety.