Taneční zábava v Domově Pramen

V sobotu 12. března se konala v Domově pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově tradiční taneční zábava. Klienti domova i jejich přátelé z domovů v Radošově a ve Stodu se po celé odpoledne dobře bavili. Rádi bychom poděkovali zaměstnancům Domova, kteří celou akci zorganizovali a zejména panu Petru Dolanskému, místostarostovi obce Prameny, který se opět zcela nezištně postaral o hudební produkci.