Tradiční letní grilování

V srpnu a v září 2020 si užili klienti Domova Pramen jako každoročně oblíbená grilování na zahradě spojená s poslechem hudby a tancem. Podávalo se výborné grilované maso, buřty a různé druhy nápojů. Všude se ozýval smích, hovor, byla znát dobrá nálada všech zúčastněných. Tyto akce si plánujeme pořádat i v budoucnu.