Výstava v tepelském kláštěře

Od 5. září do 31. října 2018 bude v Klášteře premonstrátů v Teplé ve výstavním sále čeledníku Hroznatovy akademie ke shlédnutí výstava fotografií z našeho projektu Prostě krásná. Projekt PROSTĚ KRÁSNÁ mapuje „proměnu“ 34 žen se zdravotním postižením - klientek Domova pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově u Mariánských Lázní, o kterou se postaraly kadeřnice a vizážistky - ty je ostříhaly, nabarvily, nalíčily a krásně oblékly. Proměny byly ve spolupráci s hercem Ladislavem Hamplem zachyceny na fotografiích a DVD. Vstup na výstavu je volný.