Úhrada za služby

Za poskytované sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově, příspěvkové organizaci, klient hradí:

1. Za celodenní stravu:   115,-Kč/den

2. Za bydlení (cena / den):

    3 a více obyvatel:   152,-Kč
    2 obyvatelé (pokoj bez sociálního  zařízení):   162,-Kč
    2 obyvatelé (pokoj se sociálním zařízením):   172,-Kč
    1 obyvatel:   177,-Kč

3. Příspěvek na péči ve výši přiznaného měsíčního příspěvku

4. Za sjednané fakultativní činnosti:

Doprava klienta a jeho věcí do, anebo z místa, které označí. Úhrada za tuto službu činí 6,- Kč za 1km jízdy.

Stanovení úhrady, ceny jednotlivých jídel, úhrady nákladů při pobytu občana mimo Domov najdete ve vnitřním předpisu Úhrada za poskytované sociální služby.